Skip to main content

Stopka redakcyjna

LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH
LEGOLAND Allee 1
89312 Günzburg

Dyrektor:
Manuela Stone
Timothy De Young
Matthew Jowett

Sąd rejonowy Memmingen
Nr HRB 12706
Nr VAT DE 244177360

W razie pytań prosimy o kontakt:

LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH
Infolinia: +49 (0) 8221 257 355 0
E-Mail: info@legoland.de

Wyłączenie odpowiedzialności
LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH nie udziela żadnych gwarancji za kompletność, prawidłowość i aktualność informacji podawanych na niniejszej stronie internetowej. Dotyczy to również wszystkich linków, do których bezpośrednio lub pośrednio odsyła niniejsza strona internetowa. Za treści stron, do których można przejść przez odpowiednie linki, firma LEGOLAND Deutschland nie ponosi odpowiedzialności. LEGOLAND zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień treści i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej bez uprzedniego powiadamiania.

Internetowy system rozstrzygania sporów
W razie problemów przy zakupach internetowych mogą Państwo za pośrednictwem tego portalu skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów. Z usługi tej można skorzystać tylko wtedy, gdy mieszkają Państwo na terenie UE, a sprzedawca posiada oddział w UE.

Health