Skip to main content

Stopka redakcyjna

LEGOLAND® Holidays Deutschland GmbH
LEGOLAND Allee 1
89312 Günzburg

Dyrektor:
Manuela Stone
Timothy De Young
Matthew Jowett

Sąd rejonowy Memmingen
Nr HRB 12735
Nr VAT DE 247823518

W razie pytań prosimy o kontakt:
Infolinia: +49 (0) 8221 257 355 0
E-Mail: info@LEGOLANDHolidays.de

Wyłączenie odpowiedzialności
LEGOLAND Holidays GmbH nie udziela żadnych gwarancji za kompletność, prawidłowość i aktualność informacji podawanych na niniejszej stronie internetowej. Dotyczy to również wszystkich linków, do których bezpośrednio lub pośrednio odsyła niniejsza strona internetowa. Za treści stron, do których można przejść przez odpowiednie linki, firma LEGOLAND Holidays nie ponosi odpowiedzialności. LEGOLAND Holidays zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień treści i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej bez uprzedniego powiadamiania.

Internetowy system rozstrzygania sporów
W razie problemów przy zakupach internetowych mogą Państwo za pośrednictwem tego portalu skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów. Z usługi tej można skorzystać tylko wtedy, gdy mieszkają Państwo na terenie UE, a sprzedawca posiada oddział w UE.

Health